Oogleden

Goed functionerende en perfect aansluitende oogleden zijn essentieel voor een gezond en pijnloos oog met een heldere cornea. Vooral bij de hond komen ooglidproblemen frequent voor, dikwijls zijn ze rasgebonden. Veel voorkomende aandoeningen van de oogleden die het oogoppervlak aantasten zijn onder andere ciliaire abnormaliteiten (distichiasis, trichiasis, ectopische cilia), abnormale conformatie van de oogleden (entropion, ectropion, ooglid agenesis), trauma en tumoren. Chirurgische interventie kan aangewezen zijn om het ongemak te verhelpen en om aantasting van het hoornvlies te vermijden.

Adenoma ooglid Beagle
Ooglid na excisie adenoma Beagle
Adenoma ooglid Golden retriever
Ankyloblefaron kitten
Apocrien hidrocystoma Pers
Bilateraal entropion Scottish fold
Bordeaux dog entropion en ectropion
Bordeaux dog 10 dagen na operatie
Chlamydia kat
Dermatophytosis onderste ooglid kat
Dermoid Franse Bulldog
Dermoid Franse Bulldog na chirurgie
Dermoid kat
Dermoid kat na operatie met bandagelens
Distichiasis
Entropion Basset
Entropion Basset na operatie

Pages